Hotline: 0907886222

Tôm Khô

Hiển thị:
Trang

Tôm Khô loại đặc biệt
Là cơ sở sản xuất tôm khô hộ gia đình, với truyền thống làm tôm khô hoàn toàn thủ công, chúng tôi ca..
Combo
1.250.000 VND
Tôm Khô loại 1
Là cơ sở sản xuất tôm khô hộ gia đình, với truyền thống làm tôm khô hoàn toàn thủ công, chúng tôi ca..
1.200.000 VND
Tôm Khô loại 2
Là cơ sở sản xuất tôm khô hộ gia đình, với truyền thống làm tôm khô hoàn toàn thủ công, chúng tôi ca..
1.080.000 VND
Tôm Khô loại 3
Là cơ sở sản xuất tôm khô hộ gia đình, với truyền thống làm tôm khô hoàn toàn thủ công, chúng tôi ca..
950.000 VND
Tôm Khô loại 4
Là cơ sở sản xuất tôm khô hộ gia đình, với truyền thống làm tôm khô hoàn toàn thủ công, chúng tôi ca..
850.000 VND
Hiển thị từ 1 đến 5 của 5 (1 Trang)